Реєстрація та патентування об'єктів прав інтелектуальної власності

Що ми робимо:

 • складаємо всі необхідні документи для національної і міжнародної реєстрації торгової марки (знака для товарів і послуг);
 • оптимізуємо вид торгової марки в найбільш вигідному варіанті для Клієнта, з метою економії коштів на адміністративні збори і мінімізації ризику відмови в реєстрації (при необхідності);
 • визначаємо класи МКТП (міжнародного класифікатора товарів і послуг), який необхідний для реєстрації торгової марки;
 • проводимо аналіз ризиків відмови в реєстрації торгової марки і надаємо рекомендації щодо їх усунення;
 • отримуємо свідоцтво;
 • оскаржимо відмову в реєстрації торгової марки в Україні;
 • надаємо консультації з питань реєстрації торгової марки як в Україні, так і за кордоном.
Зв'язатися

Aудит інтелектуальної власності

Одним з інструментів успішного розвитку бізнесу суб’єктів господарювання є використання ними об’єктів інтелектуальної власності. Ці об’єкти в якості нематеріальних активів здатні сформувати потужний «патентний портфель» з прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, об’єкти авторського права тощо.

Для формування «патентного портфеля» окремо взятого суб’єкта господарювання висококваліфікованими фахівцями ТОВ "Нова Інтернаціональна Корпорація" проводиться аудит інтелектуальної власності.

Зв'язатися

Внесок до статутного фонду

Для всіх господарських товариств передбачено обов’язкову наявність статутного капіталу, проте вимоги до його мінімального розміру в чинному законодавстві передбачено тільки щодо акціонерних товариств. Так, згідно з ч. 1 ст. 14 Закону про АТ загальна номінальна вартість випущених акцій складає статутний капітал АТ, який не може бути менше суми, що еквівалентна 1250 мінімальним заробітним платам, виходячи зі ставки мінімальної зарплати, що діє на момент створення АТ.

Що можна внести до статутного капіталу?

За загальним правилом, внеском до статутного капіталу можуть бути грошові кошти, цінні папери, інші речі або майнові та інші відчужувані права, що мають грошову оцінку (ч. 2 ст. 115 ЦКУ, ч. 1 ст. 86 ГКУ). У загальному вигляді перелік можливих внесків до статутного капіталу госптовариства може бути таким:

 • грошові кошти — як у національній, так і в іноземній валюті;
 • цінні папери (акції, облігації, ощадні та інвестиційні сертифікати тощо);
 • рухоме майно, тобто майно, яке можна вільно переміщати без загрози втрати ним його функціонального призначення; це може бути як індивідуально визначене майно — транспортні засоби, устаткування, комп’ютерна техніка тощо, так і майно, визначене родовими ознаками, — сировина, різні товари, що виміряються кілограмами, тощо;
 • нерухоме майно (будівлі, споруди, будинки, квартири, земельні ділянки, інші об’єкти, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни їх призначення)*;
 • майнові права, зокрема право користування майном, у тому числі земельними ділянками; майнові права на об’єкти інтелектуальної власності (літературні та інші художні твори, комп’ютерні програми, бази даних, винаходи, корисні моделі, торговельні марки); частка у статутному капіталі тощо.
Зв'язатися

Міжнародне партнерство EEN

Мережа Enterprise Europe Network може допомогти вашому бізнесу знайти відповідних міжнародних партнерів для зростання та розширення за кордоном.

Мережа має охоплення та досвід, щоб знайти правильних партнерів для вас, наприклад:

 • виготовляти або розповсюджувати свою продукцію;
 • вихід на нові ринки;
 • знайти технологію, необхідну для стимулювання інновацій у вашому бізнесі;
 • співпрацювати в науково-дослідних проектах.
Зв'язатися